Skip to main content

Πως να διαβάσω την ενότητα 'Χρέωση';

Η ενότητα ‘Χρέωσης’ βρίσκεται στη Σελίδα Αίθουσας και μπορεί να εντοπιστεί με κύλιση μετά από την ‘Περιγραφή’. Στόχος αυτού του άρθρου είναι να σας βοηθήσει να την κατανοήσετε καλύτερα.

Θέλετε να μάθετε τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων τύπων χρέωσης; Ανατρέξτε καλύτερα εδώ Ποιες είναι οι διαφορές στους τύπους χρεώσεων;

Σκοπός της ενότητας ‘Χρέωσης’ είναι να σας παρέχει διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τη δομή της χρέωσης και σε ορισμένες περιπτώσεις να σας δώσει διάφορες επιλογές / συνδυασμούς, ώστε τα δωρεάν αιτήματά σας να γίνονται με επίγνωση συμφέροντος.

Στοιχεία* τα οποία συνθέτουν την ενότητα ‘Χρέωση’

Ορισμένα στοιχεία έχουν ένδειξη (info) για περισσότερες πληροφορίες

*Στήλη ημέρας και ώρας (στοιχείο Χρόνος Αποδοχής).

*Στήλη τιμής / τύπου (στοιχείο Βάση Χρέωσης)

*Στήλη αριθμού ατόμων (στοιχείο Περιορισμού)

*Στήλη διάρκειας (στοιχείο Χρόνου Μίσθωσης)

δείχνει το πότε η αίθουσα είναι διαθέσιμη για να στείλετε αίτημα. Λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι χρόνοι δεν δείχνουν πραγματική διαθεσιμότητα αλλά αυξημένη πιθανότητα αποδοχής ενός αιτήματος και είναι ο λόγος που αυτή η ενότητα ονομάζεται "Χρέωση" και όχι "Διαθεσιμότητα".

εμφανίζει τη χρέωση λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παρακάτω παράγοντες που αναφέρονται (και βασίζεται στο αντίστοιχο τύπο Βάσης Χρέωσης που έχει επιλεγεί).

είναι κενή όταν δεν υπάρχει περιορισμός (ελάχιστη - μέγιστη χωρητικότητα) και το αίτημά σας μπορεί να αφορά τον συνολικό αριθμό επισκεπτών που μπορεί να φιλοξενήσει η αίθουσα. Σε περίπτωση που υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί (π.χ. μίσθωση ως «Τμήμα Αίθουσας»), τότε θα εμφανιστεί ο ακριβής αριθμός των επισκεπτών για τον οποίο επιτρέπεται να στείλετε το δωρεάν αίτημά σας.

δείχνει το σύνολο των ωρών που μπορείτε να αιτηθείτε. Μερικές φορές μπορεί να εμφανίζεται ως εύρος (ελάχιστες ώρες - μέγιστες ώρες) και όταν εμφανίζει την ένδειξη «Πλήρης» επισημαίνει ότι το αίτημα μπορεί να αφορά όλες τις ώρες του εύρους (του χρόνου αποδοχής).

Η *Σημείωση είναι ορατή όταν υπάρχουν σχόλια σε σχέση με την χρέωση τα οποία δίνονται από τον/ην Αιθουσάρχη

Η *Εποχιακή ένδειξη δείχνει πότε μία αίθουσα έχει σεζον και αν ναι τότε μπορεί να επηρρεάζεται ο Χρόνος Αποδοχής (ημέρα και εύρος ωρών) ή / και η χρέωση

Η ένδειξη «από» εμφανίζεται επειδή αυτή είναι η βασική χρέωση. Ξεκινά «από» αυτή τη χρέωση και μπορεί να επεκταθεί εάν ζητήσετε πρόσθετες υπηρεσίες, που δεν περιλαμβάνονται στην κράτησή σας.

Παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την τιμή που σας παρουσιάζεται:

  • τον τύπο της συγκεκριμένης σας δραστηριότητας (π.χ. Εκδήλωση, Συνάντηση ή Παραγωγή),

  • τον τύπο της μίσθωσής σας ('Ολόκληρη Αίθουσα' = ιδιωτική ή 'Τμήμα Αίθουσας' = μη ιδιωτική),

  • ποιος θα παρέχει Φαγητό & Ποτά για τη μίσθωσή σας ('Ο Χώρος παρέχει' ή ‘Φέρτε Τα Δικά σας'),

  • Βάση Χρέωσης (π.χ. 'ανά ώρα', 'ανά ημέρα', 'συνολ. ελαχ. κατανάλ.’, 'τιμή ανά άτομο’) και με βάση την

  • ημέρα & ώρα που σας ενδιαφέρει, συν τη σεζόν (εάν ο/η Αιθουσάρχης έχει θέσει την εποχικότητα σαν παράγοντα που επηρρεάζει τη χρέωση).

Ενδέχεται να είναι διαθέσιμες πολλές επιλογές από τις οποίες μπορείτε να διαλέξετε ή ενδέχεται να μην υπάρχουν επιλογές εάν η Χρέωση του/ης Αιθουσάρχη είναι οριοθετημένη πολύ συγκεκριμένα.

Για παράδειγμα, στα παραπάνω στιμιότυπα δεν δίνεται επιλογή για ‘συνολική ελάχιστη καταναλ.’, αλλά υπάρχουν επιλογές Φαγητού & Ποτού (π.χ. διάλειμμα για καφέ) που θα χρεωθούν επιπλέον της ωριαίας μίσθωσης

Το 'Πλαίσιο Αιτήματος" συνδέεται με την ενότητα "Χρέωση" και η επιθυμητή ημέρα & ώρα που βάζετε διαμορφώνει την τιμή που θα δείτε

Μπορείτε να κάνετε αλλαγές πριν στείλετε το δωρεάν αίτημά σας - προβολή στο κινητό

Από συσκευή υπολογιστή, το Πλαίσιο Αιτήματος, όπου μπορεί να δει κανείς τη φωτογραφία του Αιθουσάρχη, συνδέεται με την ενότητα "Χρέωση" που σημαίνει πως όταν εισάγετε την επιθυμητή ημέρα και ώρα, η προεπισκόπηση χρέωσης (μπλε πλαίσιο όπου εμφανίζονται έντονα τα €€ ) θα ενημερωθεί σύμφωνα με τις επιλογές που έχετε επιλέξει στο πινακάκι της 'Χρέωσης'.

Από συσκευή κινητού, θα μπορείτε να κάνετε τις προσαρμοσμένες επιλογές σας είτε όταν κάνετε κύλιση στην ενότητα "Χρέωση" (για να ελέγξετε τις επιλογές που υπάρχουν) είτε όταν ξεκινήσετε τη διαδικασία αιτήματός σας (όπου μπορείτε να εφαρμόσετε τροποποιήσεις ενώ διατυπώνετε το αίτημά σας).

Προσέξτε: Χωρίς να έχετε ορίσει εκ των προτέρων την επιθυμητή ημέρα και ώρα, η τιμή που θα δείτε ως χρέωση «ανά ημέρα» θα είναι σχετική με την ελάχιστη (ξεκινώντας «από») χρέωση.

Εάν ορίσετε την ημέρα και την ώρα σας απευθείας από τη Σελίδα Αναζήτησης, τότε θα δείτε μια πιο ακριβή χρέωση. Αυτό μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό με την ακόλουθη περίπτωση:

Αν δεν έχετε ορίσει την επιθυμητή σας ‘Ημέρα & Ώρα’ από την 'Σελίδα Αναζήτησης'…

…η εμφάνιση της χρέωσης στην ‘Σελίδα Αίθουσας’ θα είναι πάντα η χαμηλότερη ανεξαρτήτως χρόνου

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τύπους χρεώσεων;

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο 👉 Ποιες είναι οι διαφορές στους τύπους χρεώσεων;

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.